Google
У і-неті На сайті

 

Меню сайту
Форма входу


Наше опитування
Яка школа на вашу думку найкраща?
Всього відповідей: 156Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Конвертер валют
 

 

Вітаю Вас, Гість · RSS 13.08.2020, 17:42
Головна » Статті » Історичні факти

Учбові заклади Проскурова в XIX - на початку XX століття.
Найдавніше з відомих документальних свідчень про учбові заклади Проскурова датоване 1797 роком. В камеральному і топографічному описі Проскурівського повіту йде мова про те, що в Проскурові існує маленька єврейська школа з пришколком. Вона позначена також на геометричному плані міста, складеному у 1800 році. Це не дивно, адже близько половини населення міста в той час становили євреї-ремісники. В таких школах діти навчалися давньоєврейської мові, вивчали Біблію. Вірогідно, що умови навчання в цій школі тоді не були кращими від тих, які виявила дирекція Кам'янець-Подільської гімназії при перевірці стану єврейських учбових закладів у 1845-46 рр.: 

"Училища помещаются в смрадных, сырых лачужках. В этой же лачужке помещается почти всегда семейство учителя со всеми своими надобностями и занятиями. От этого часто происходит то, что в одном углу учитель громким голосом учит своих учеников, а в другом варят пищу, в третьем кричат малые дети. Очень часто к довершению картины в четвертом углу солдат, стоящий в квартире, чистит свою амуницию или же курит трубку. Крик, шум, вонь в высшей степени. Очень часто 35 человек учащихся помещаются в такой хижине, в которой при хорошем порядке можно поместить не более 6 или 8 учеников". 

Можливо припустити також існування в Проскурові польської школи, бо поляки-католики становили другу значну групу міського населення. Взагалі, хоч Поділля й було вилучене із складу Польщі у 1793 р., але ж навчання в усіх школах Південно-Західного краю аж до 1831 р. велося польською мовою. Лише після польського повстання проти національного гноблення вийшло розпорядження "... о закрытии польских школ в крае и образовании вместо них заведений чисто русских". 

З того часу і до 1917 р. викладання в усіх учбових закладах велося тільки російською мовою. Необхідно зазначити, що документальних свідчень про існування польських щкіл на початку XIX ст. в Проскурові немає. 

Для православного населення існувала парафіяльна школа при православній церкві. Першу згадку про неї зустрічаємо в 1862 р. "Содержание ее (школи - І.Б.) было довольно скудно по причине преобладания в сем городе католицизма". 

Навіть у 1862 р. "... православные жители в г.Проскурове составляют едва третью часть против католиков-мещан". 

За існуючим тоді положенням в парафіяльних школах діти селян та інших "нижчих" верств населення набували початкову освіту, тобто вчилися читати, писати та першим діям арифметики. 

Більшість парафіяльних шкіл Подільської губернії на початку другої половини XIX ст. розміщувалась в бідній оселі дячка, який і був єдиним учителем в цій школі. 

Загальноосвітня реформа в Російській імперії почалася на початку XIX ст. В 1802 р. було утворено Міністерство народної освіти. Почали розроблятися положення по створенню і утриманню учбових закладів. 

За правилами 1804 р. вводилися чотири типи шкіл: парафіяльні, повітові, губернські (гімназії), університети. 

Але нові учбові заклади створювалися дуже повільно: 

"Училищ было мало, стояли они пусты, многие числились лишь на бумаге, обучение в школах шло так, что народ не видел от него чикакой пользы. Частные случаи благоустройства училищ оставались исключениями. Сомнительность существования церковно-приходских школ в значительном числе более, чем вероятна". 

Розвиток промисловості, торгівлі, міст вимагали дедалі більшої кількості освічених кваліфікованих працівників. Для їх навчання необхідно було збільшувати кількість учбових закладів, які й почали створюватися більш активно в другій половині XIX століття. 

В зв'язку з великою кількістю єврейського населення на Поділлі виникла необхідність в створенні державних учбових закладів, які почали з'являтися тут у 1850-х роках. 

Єврейські училища були І та II розрядів. 

Училища І розряду надавали первинні знання; училища II розряду готували юнаків до праці в торгівлі та промисловості. 

Таке училище І розряду було відкрито в Проскурові 14 жовтня 1851 р. 

Всі ці училища були створені згідно положення про єврейські учбові заклади від 13 листопада 1844 р. і утримувалися на кошти від "свічкового" збору, який в 1860-х роках був замінений коштами з міських дум. (Свічковий збір - це збір з свічок, які запалювали єврейки на зустріч суботи; установлений в 1844 р. і призначений на устрій та утримання єврейських училищ). 

Незважаючи на незначну кількість учнів в цих училищах, кошти на їх утримання виділялися досить значні. Так, на училище 1-го розряду витрачалося більше 1000 крб. на рік. Воно складалося з 2 класів і мало 3 вчителів. 

У 1869 р. було прийняте рішення про закриття повітових (які ще мали назву "дворянських") училищ. Замість них відкривалися міські училища. Раніше дворянське училище існувало в Чорному Острові, хоч це містечко і не було повітовим центром. На підставі цього рішення чорноострівське училище було закрите, деякі вчителі з нього перейшли до відкритого тоді ж двокласного училища в Проскурові. 

Були затверджені предмети, які викладалися в цих учбових закладах: Закон Божий, російська мова з краснописом, арифметика, історія, географія і природознавство, церковний спів і креслення. Крім цього, по мірі наявності коштів, вводились ще гімнастика, ремесла для хлопчиків, рукоділля для дівчаток. Міністерство освіти надавало на кожне міське училище не більше 1000 крб. на рік. На одного вчителя не могло бути більш як 60 учнів. До училищ зараховували дітей віком від 7 до 12 років. Повний курс навчання продовжувався в двокласному училищі 5 років, в одно-класному - 3 роки. Проскурівське училище мало два відділення: чоловіче та жіноче. 

В Хмельницькому краєзнавчому музеї є копія свідоцтва про закінчення цього училища С.Й.Лісевичем у 1896 році. 

В кінці XIX - на початку XX ст., крім вищезгаданих міського та однокласного єврейського училищ, в Проскурові існували два приватних початкових єврейських училища: чоловіче (власник - П.З.Зільберман) і жіноче (власниця -М.Д.Бондар) , церковно-парафіяльна школа з чоловічим і жіночим відділеннями, а також школа грамоти в с.Заріччя. (Проскурову належали села: Заріччя, Олешин, Іванківці, Лезнево). 

Шкільна мережа в місті продовжувала поширюватися. За даними 1906 р. в Проскурові з'являються два однокласних міських училища (одне з них знаходилось в приміщенні сучасної станції юних техніків повул.Проскурівській,83), Талмуд-тора і ще декілька приватних училищ. (Талмуд-тора - це релігійне єврейське училище для сиріт та дітей бідняків, в якому вони навчалися давньоєврейській мові, вивчали Біблію і Талмуд.) Навчання в Талмуд-торі було безкоштовне. В деяких з них, починаючи з 1880-х років, почали викладатися російська мова, арифметика, географія, початкові елементи інших світських наук. Взагалі, однак, навчання мало вузькорелігійний характер. 

Важливою подією в житті міста було відкриття у 1904-1905 навчальному році Олексіївського реального училища. Воно одержало назву на честь наслідника престолу Цесаревича Олексія. Зберігся до наших часів будинок цього училища. Зараз в ньому розміщується Хмельницький міськвиконком. 

За статутом 1871 р. реальні училища мали 6-річний курс навчання. Викладалися природознавство, хімія, фізика, математика, креслення, нові мови (німецька, англійська). Але їх випускники в університет вступати не могли зовсім, а у вищі спеціальні учбові заклади - лише після закінчення 7-го додаткового класу. 

Кількість учнів-євреїв в реальних училищах була обмежена 10% (в межі осілості). 

Платня за навчання становила від 25 до 75 крб. 

В 1912-1913 рр. директором Проскурівського реального училища і Проскурівською повітовою земською управою на підставі "...соображений о преимуществах классического образования перед реальним..." піднімалися клопотання про перетворення реального училища в класичну гімназію. Було запропоновано створення актового та спортивного залів, приміщення для класу природознавства. 

Перетворенню Проскурівського реального училища в класичну гімназію перешкодила І світова війна. 

В чому ж полягали основні переваги класичної гімназії перед реальним училищем? 

Гімназії вважалися середніми загально-освітніми учбовими закладами з 8-річним строком навчання. Можна сказати, що вони надавали гуманітарну освіту. На вивчення давніх мов (грецької та латинської) у відповідності з програмою відводилось близько 40% часу. Формально в гімназіях могли навчатися діти всіх верств населення, але, щоб вступити туди, вони мусили мати необхідну підготовку й платити за навчання, що для незаможних сімей було неможливо. Випускники гімназій могли вільно вступати до університетів та інших вищих учбових закладів. 

В Проскурові майже одночасно з реальним училищем відкривається приватна жіноча гімназія Н.І.Харюзової. 

На підставі положення 1870 р. в жіночих гімназіях давні мови не викладалися, програми з математики, теорії словесності і деяких інших предметів були значно вужчими, ніж в чоловічих гімназіях. 

Будинок жіночої гімназії знаходився на місці сучасного готелю "Центральний" по вул.Старобульварній. 

За положенням від 25 липня 1912 р. міські училища були перетворені на вищі початкові училища (чотирикласні учбові заклади, які надавали закінчену початкову освіту; до них приймалися діти 10-13 років, які закінчили початкову школу. Викладалися Закон Божий, російська мова і словесність, арифметика і початкова алгебра, геометрія, географія, історія Росії з повідомленнями із загальної історії, природознавство і фізика, малювання і креслення, фізична культура (в жіночих - ру­коділля). 

В Проскурові на базі міського училища в 1913 р. відкрито два вищих початкових училища - чоловіче і жіноче. 

Незважаючи на збільшення кількості учбових закладів в Проскурові в 1914-15 навчальному році, в усіх цих закладах навчалися 934 учня -близько половини дітей шкільного віку. 
Надалі учбовий процес був сповільнений початком І світової війни. Революція 1917 року докорінно змінила всю систему народної освіти.

Категорія: Історичні факти | Додав: borYA (10.09.2008)
Переглядів: 1326 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 1.0/1 |
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: